Sundhedsvæsenet

Der findes både offentlige og private hospitaler i landet, men der er langt i mellem dem og forholdene er frygtelige. Ofte må patienter ligge på gulvet, fordi der ikke er senge nok. Pladsen på hospitalet er så begrænset, at patienter ligger på række på gangene. Det giver problemer med hygiejne og dermed et massivt overforbrug af antibiotika for at forebygge og bekæmpe hospitalserhvervede infektioner.

Desuden er hospitalerne ikke særlig godt udstyret i Afghanistan, hvilket medfører at rigtig mange må søge til landene Pakistan, Iran eller Indien for at få behandling. Dette kan dog kun lade sig gøre, for folk som har råd, hvilket betyder at mange desværre ikke får den nødvendige behandling.

Hospitalssenge


Der er stor mangel på alt hospitalsudstyr i Afghanistan. Vi i DAHF har haft mulighed for at hjælpe ved at sende brugte hospitalssenge afsted. 

Det gør, at færre patienter ligger på gulvene. 


Indtil videre har vi sendt 150 hospitalssenge til Afghanistan, men der er stadig et stort behov for mere hjælp. Vi har desuden sendt kirurgiske redskaber såsom pincetter, sakse, nåleholdere og sprit afsted. 

Førstehjælp 

Det er kun et fåtal af afghanere, der i løbet af deres liv stifter bekendtskab med førstehjælp. Mange ved slet ikke, hvordan de skal handle, hvis de ser en person falde om, eller hvis nogen får noget galt i halsen, hvilket i værste fald kan føre til dødsfald. Det giver derfor rigtig god mening at oprette førstehjælpskurser og implementere dette som en fast del af undervisningen på skoler i Afghanistan. 


DAHF’s førstehjælpsprojekt startede som en idé tilbage i 2019 blandt to af vores bestyrelsesmedlemmer, som begge arbejder inden for sundhedsvæsenet. I tæt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp blev idéen en realitet og i juni 2021 rejste fire DAHF-medlemmer til Afghanistan. Her skulle 30 lærere fra 15 forskellige skoler i Herat undervises i basal førstehjælp og hvordan, de selv fremadrettet vil kunne undervise deres egne elever.

Kurserne varede to dage per hold, hvor de blev undervist i hjertelungeredning, håndtering af luftvejsobstruktion, blødninger og shock, forstuvning/brud af knogler, forbrænding/ætsning og flere medicinske tilstande såsom sukkersyge, slagtilfælde og epilepsi. Deltagerne blev evalueret flere gange undervejs og minimum halvdelen af kurset bestod af praktiske øvelser. Deltagerne fik desuden udleveret en førstehjælpsmanual udarbejdet af adskillelige DAHF-medlemmer med erfaring indenfor området, enten som læger, medicinstuderende eller førstehjælpsinstruktører. 

Implementeringen af undervisningen som en fast del af pensum blev godkendt af undervisningsvæsenet i Herat.

Det er planen, at de uddannede førstehjælpsinstruktører fra skolerne fremadrettet skal undervise deres 12. klasser (svarende til 3. årgang på gymnasiet i Danmark) i basal førstehjælp én dag om året, sådan at både viden og de praktiske færdigheder omkring dette bredes ud i befolkningen. 


I slutningen af november 2021 udleverede vi alt førstehjælpsudstyr, inklusiv førstehjælpsdukker, bandager, førstehjælpskasser etc. til de involverede skoler, og næste skridt bliver igangsætningen af undervisningen på skolerne. 


Vi er i DAHF meget taknemmelige for at projektet lykkedes, og forhåbentligt vil viden om førstehjælp kunne gavne en masse afghanere i fremtiden.