Sundhedsvæsenet

Der findes både offentlige og private hospitaler i landet, men der er langt i mellem dem og forholdene er frygtelige. Ofte må patienter ligge på gulvet, fordi der ikke er senge nok. Pladsen på hospitalet er så begrænset, at patienter ligger på række på gangene. Det giver problemer med hygiejne og dermed et massivt overforbrug af antibiotika for at forebygge og bekæmpe hospitalserhvervede infektioner.

Desuden er hospitalerne ikke særlig godt udstyret i Afghanistan, hvilket medfører at rigtig mange må søge til landene Pakistan, Iran eller Indien for at få behandling. Dette kan dog kun lade sig gøre, for folk som har råd, hvilket betyder at mange desværre ikke får den nødvendige behandling.

Hospitalssenge


Der er stor mangel på alt hospitalsudstyr i Afghanistan. Vi i DAHF har haft mulighed for at hjælpe ved at sende brugte hospitalssenge afsted. 

Det gør, at færre patienter ligger på gulvene. 


Indtil videre har vi sendt 150 hospitalssenge til Afghanistan, men der er stadig et stort behov for mere hjælp. Vi har desuden sendt kirurgiske redskaber såsom pincetter, sakse, nåleholdere og sprit afsted. 

Førstehjælp


Vi er ved at starte et nyt projekt, hvor vi vil oprette førstehjælpskurser. Det er kun et fåtal af afghanere, der i løbet af deres liv stifter bekendtskab med førstehjælp. Mange ved slet ikke hvordan de skal gribe det an, hvis de ser en der falder om, eller hvis nogen får noget galt i halsen, hvilket medfører dødsfald. Det giver derfor rigtig god mening at få oprettet førstehjælpskurser på skoler og forhåbentligt få det implementeret som en fast del af undervisningsgangen.


Og der er gode nyheder: Vi har netop fået godkendt en ansøgning om finansiering af projektet!

2 af vores frivillige der til dagligt læser medicin på universitet har uddannet sig i førstehjælp, så de kan rejse til Afghanistan og uddanne undervisere, så førstehjælpskurset på sigt kan køre videre af sig selv. 


Vi er i gang med indkøb af hjerte-lunge-redningsdukker og andre materialer, samt at trykke information på både engelsk og farsi. Til foråret 2021 skal vi være klar til at uddanne de første undervisere i Afghanistan.